کشکله شیرازی دنیا دو روزه

وژمه مه زانم نوم جهنم جامه                                   
چاله کی نافه ت جا غسل گاه مه
کشکله شیرازی دنیا دو روزه                                
لالای سیم بخو تا خاوم بوره
بری توله دت دانه شو دونم؟                    
مر خدا رحمی کی و بونه تومم
کشکله شیرازی ای بواه بواه؟                                      
هرچی کرخاصه ها و خرموه
یا بو و مالم یا مامه مالت                                     
ها بوم و خر جفت چم کالت
کشکله شیرازی؟دنیا دوردوره                                     
لالای سیم بخو تا خاوم بوره
یا شالت بیام یا گره شالت                                   
یا گورووه سیام؟ شو و بان بالت

/ 1 نظر / 976 بازدید

بسیار عالی آیا امکانش هست ترجمه فارسی رو هم بذارین؟