غزل ایل

               شعر غزل ایلباغ دوغــــــــــــونه و داری سر پـــــا نیبینم

پیزه وُ بــــــــــاد و، بهاری سر پـــــــا نیبینم

 
زرد وابیـــــــده همــه ی دارلِ سوزِ سره تر

نار ترزهسه ، کنــــــــــــاری سر پـــا نیبینم

 
خوری نی وه تجه بـــــــــادم و کلغه ی بنیو

نی سفیدار وُ چنـــــــــــــــــاری سر پا نیبینم

 
خار وابی وه خدی باغل و خینـــــــه دل گل

بلبلی نی  وُ ،هــــــــــــــــزاری سر پا نیبینم

 
زده شوخینَ  گَله ی دل،گَلِ گرگی،چه کنم

یــــــــــه تفنگچین بیاری سر پــــــــــا نیبینم

 
غزل ایــــــل مو سر شون قزل بی و سوار

قزلم مـــــــرده ،سواری سر پـــــــــــا نیبینم

 

شعر زیبای غزل ایل از اشعار لری تقدیم شد از سوی آوای شعر لری به شعر

دوستان شعر لری دربارۀ ایل و طایفه و اقوام لُر مطالب زیادی از شعر و غزل گرفته

تا مطالب تاریخی و داستان های از رشادت و فداکاری های زنان و مردان ایلیاتی

که در ایل خود انجام داده اند در کتاب ها و مقالات گوناگون و همینطور در فضای

اینترنت نوشته شده است.


/ 0 نظر / 37 بازدید