سینه سپر کردم

ماشه بَکَش سینه سِپَر کِردِمَ

سینه یی پر کینه سِپَر کِردِمَ

 
هام سَرِ پا تا نفس آخِرِم

بُو وِ اَجَل های وِ کُجا؟ حاضِرِم

 
ها چی بُوازِم که دِ قِیدِش بؤم ؟

فَرخی مَگَر دارَ  بُؤم یا نُؤم ؟

 
کَس چی مِ وِیلونِ وِلاتِت نِوی

شاهِ دل کَس چی مِ ماتِت نِوی

 
حَردِن وُ چَردِن میوه باغِ تُونِ

هیشتِنَ سی روحِ مِِ داغِ تُونِ

 
جُرمِ تو دِ حَد وِ دَرَ بیخَوَر

چونی که چَن سالَ مِِنِ جُو وِ سَر

 
آه وِ دَرگاهِ خدا می کَشِم

جُرمِ گُنایا تُونِ ها می کَشِم


کَم سی دِلِم رِیحونِ بی گُل بَکار

مَر نونی سَختَ چَنی انتظار؟

 
کِی مِ دیَه چینه کُنم , دو نَپاش

دونِتِ بیخود وِ دَرِ بو نَپاش

 
پُخته فِلَک هُمدَمِکِی خُمِتِ

وا چَشِ خُوم دیمَ بَنِ دوُمِتِِ

 
آینه کُشتِم ایقه وِم گُت بَمیر

وِر کِ تَشی تا چی قُقنوسی پیر

 
بال زِنو جُونِ خُمِ تَش دیِم

تَش دَ خُم وُ روحِ مِنَت کَش دیِم

 
آخِرِ عُمرِ مِنِ که زِیش وِ بیز

سِیل کُن وُ وا مَسخِره بُو    

 
جُورِ شِناختی دِ تُرِ عِشقِ دوس

عُمرتِ باختی وِ تُرِ عِشقِ دوس

 

این شعر لری از اشعار استاد عزیزی برای شما دوستان لر

انتخاب شده که با لهجه لُری نگارش شده است.

ما در آوای شعر لری در خدمت شما عزیزان و دوستداران شعر لری هستیم.

با ما همراه باشید با شعر های شاعران لر به زبان لری

/ 1 نظر / 40 بازدید
فروشگاه اينترنتي آواکام

مطلب جالب داريد. وبللاگ قشنگي داريد. موفق باشيد.