تفنگ حیفه که آهو بکشی آهو قشنگه

تفنگ حیفه که آهو بکشی آهو قشنگه


تفنگ حیفه بکشی کوک کوهی رنگارنگه


تفنگ بزه وه او دزد فراری


تفنگ جا گله کت سینه پلنگه


تفنگ دردت وه جونم تفنگ بی تو نمونم


تفنگ تا تونه دارم غمی نارم یه برارم


تونی یارم رفیق روز روشه شو تارم


تفنگ بردنه یارم کس و کارم بکو حلالم


تفنگ دشمه میخنه سل بکو ده جو بیزارم


تفنگ دردت وه جونم تفنگ بی تو نمونم


تفنگ دشمه ده شو ده چیته جا برده قرارم


تفنگ بشی ده سینه دشمنم دزیه یارم


تفنگ ده وقت شو دشمنونم بین دچارم


تفنگ کاری بزه وِ او دشمنم بوسیه یارم


تفنگ دردت وه جونم تفنگ بی تو نمونم

شعر به یاد ماندنی تفنگ یکی از زیباترین شعرهای لری

می باشد که در ادبیات قوم لر جایگاه خود را دارد.

تا به امروز این شعر طراوت و تازگی خود حفظ کرده است به همین

دلیل آوای شعر لری این شعر به شما تقدیم می کند.

/ 0 نظر / 446 بازدید