قدم خیر

                              شعر لری زیبای قدم خیر

اربوئی و او ارمنی هه هام د قولت           مردمه سی چتراکه مین تولتفارسی :اگر تو ارمنی هم شوی من بر سر قول و قرار خود هستم .

من برای موهای ریخته بر پیشانیت جان می دهم

نوونم تو قدمی یا گو طلائی          و خمار سیلم نکو تش دم نیائی

فارسی :نمی دانم تو قدم خیری یا گوی طلا هستی.

با خماری نگاهم نکن که اتش در دلم افکنده ای

کولای سیت بونم دو بلگ پینه        چیشات د نازکی افتو نینه

فارسی :سایبانی از برگهای پونه برات درست کنم.

تا چشمان نازکت را افتاب اذیت نکند

قدم خیر قدم زنه د مین میشو         کلک و پشم بر میکنه و قوم و خیشو

فارسی :قدم خیر در بین میش ها قدم میزند.

پشم و کرک بین قوم و فامیل تقسیم میکند

نه دسم وت می رسه نه چو گلاکم         چی انارکه گل دار مه سیت هلاکم

فارسی :نه دستم بهت می رسد و نه چوب دستی ام .

مانند انار روی درخت من هلاک تو هستم

قدم خیر دو هار میا میلش و جنگه         آلمانی دو پیچ سوهش پر د شنگه

قارسی :قدم خیر از پایین امده و میل به جنگ دارد.

در پیچ گلبند سر ندش پر از فشنگ های آلمانی است

قدم خیر کش مخمل چتر حنایی          مرمه سی سوه کت تش دم نیائی

فارسی :قدم خیر کفش مخملی که چتر موهایت را حنا گرفته ای.

من برای سربند زیبایت آتش گرفتم و مردم

قدم خیر قدم زنه دمین گلالو        سر زینش برف گرت سوه اش دربارو

فارسی :قدم خیر در میان رودخانه قدم میزند.

سرزینش را برف و جلوس سربندش را باران فراوان گرفته است

قدم خیر قسم حرده افتوه نینه          د مردنکه بوه خون چل گیس برینه

فارسی :قدم خیر قسم خورده افتاب را نبیند

و در مرگ بابا خان چهل گیس ببرد


چل گیس بریدن: در ایام قدیم زنان عشایر رسم داشتند که در مرگ عزیزان خود

گیسوانشان را می بریدند . مراسم گیس بریدن در لرستان به پل برو معروف است و

زنان مصیبت دیده گیس بریده را پل بروسه {گیس بریده }می گویند .درمقام دشنام و

نفرین نیز این لقب را به زنان می دهند.

سلام به یاران وهمراهان خوب آوای شعر لری امیدواریم که از شعر لری

قدم خیر که از اشعار لری که در بارۀ یکی از شیر زنان لُر می باشد مورد

توجه شما عزیزان علاقه مند شعر لری گرفته باشد.

/ 0 نظر / 126 بازدید