ای وطن نومت قشنگ و نازنینه

ای وطن نومت قشنگ و نازنینه


 بوی خاکت سرمه ی چش زوینه


 د ارس تا زاهدان تا رود اروند


 خاک تو د هر مکونی ,دلنشینه


 نگ سوز پرچمت رنگ امیده


هیچ کسی غم تونه وه چش نوینه


 آرشت زنه منه وا سربلنگی


 کورشت نوم و نشون سرزمینه


 شقایق چغر کشی د چش خاکت


 رنگ سور پرچمت چی گل رنگینه


 کرد و لر, عرو و ترک ' بلوچ و گیلک


 همشو سی پاسبونیت ,دس وه سینه


رنگ اسبی پرچمت نشون دوسی


مردمونت تش زنه د تخم کینه


 هومزبون و هومقطار و هومنشینن


همیشه دس براریشو, هه چنینه

 

شعر زیبای لری ای وطن نومت قشنگ و نازنینه را آوای شعر لری

تقدیم می کند. به تمام هم وطن های عزیز که در جای جای ایران

عزیز به خصوص اقوام لری که جز ساکنان اولیه این سرزمین چهارفصل

بوده اند و هستند و در آینده همچنان خواهند بود. اقوام لری که به میهمان

نوازی شهره اند.

/ 0 نظر / 147 بازدید