وری تا برویم (بریم)

عشق بنگ ایکنه یار اومه وری تا برویمگل وجی چلکه و خار اومه وری تا برویمعمر سرما وسر اومه زمسون بارش بهسکره دز مهس بهار اومه وری تا برویمایل گل میل سفر کرده و ما بی خوریمشهنه ی اسب و سوار اومه وری تا برویمگوش که بی لیکه برنو کر ابی کل بزنفصل ده تیر و قطار اومه وری تا برویمهم سرو و لرکه هم کل هر چه ایخی یا علیروز تشییع فشار اومه وری تا برویمدور معجر کره دز حلقه زده باوینه


دهس لی پهلل یار اومه وری تابرویمخارک سوز زر مال شرین وابیدهفصل خرما و خمار اومه وری تا برویم

 

یک شعر زیبا لری یا همان لُری در مورد برخواستن و رفتن که با لهجه شیرین

لری که تقدیم شما بزرگوران لر میگردد.

آوای شعر لری در خدمت تمامی لُرهای عزیز می باشد.

/ 0 نظر / 53 بازدید