سایت آوای شعر لری

سایت آوای شعر لری صدای شعر و سرود و ترانه لُری برای عزیزان لر

+ مو بی تو حال و روزم شوسهونه

گِلی   کردی  وُ گفتی  دل گرُهته
وَ دهست   ای سفر مشکل گِرُهته
مو نونهسم   که ییقر   بی وفایَی
وه   راه و رسم عاشقل جدایَی
مو بی تو حال و روزم شوسهونه
تیم   هر شو   ستینه    آسمونه
غزل سی  مُو دَ نیگَی  تا  بسوزُم
سراغی نیگری  وَی  حال و روزُم
تو رفتی و غزونم کردی ای دوس
سر ایره نیمه جونم کردی ای دوس
چه بد کردم که  پشتم کرده یی   تو
غم   دنیانَ    پشتم   کرده یی تو؟
اگر چه درد دیری سخته اما
سرانجوم اسیری سخته اما
مو ایرم تا بسازم بی غم خوم
مو ای دنیی خرابه بی تو نیخوم
نویسنده : علی سنجری ژوژکیان ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٢٠
تگ ها:
    نظرات شما()   لینک


+ کشکله شیرازی دنیا دو روزه

وژمه مه زانم نوم جهنم جامه                                   
چاله کی نافه ت جا غسل گاه مه
کشکله شیرازی دنیا دو روزه                                
لالای سیم بخو تا خاوم بوره
بری توله دت دانه شو دونم؟                    
مر خدا رحمی کی و بونه تومم
کشکله شیرازی ای بواه بواه؟                                      
هرچی کرخاصه ها و خرموه
یا بو و مالم یا مامه مالت                                     
ها بوم و خر جفت چم کالت
کشکله شیرازی؟دنیا دوردوره                                     
لالای سیم بخو تا خاوم بوره
یا شالت بیام یا گره شالت                                   
یا گورووه سیام؟ شو و بان بالت

نویسنده : علی سنجری ژوژکیان ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٢٠
تگ ها:
    نظرات شما()   لینک


+ تو عزیز دلمی هام د خیالت

دلا دل سیم نمنه رو وسلامت
دین کم من د ملت تا روز قیامت
تو عزیز دلمی هام د خیالت                                        
مه چو تو کافر نیسم پرسم ا حالت
چن وقته کار وام ناری دوس که بی وفا                       
تش بیره حونه ی کسی دل و تمات با
مه چنی میها بنالم وا دل بیمار                                          
منمه بی هوم زوو او بی پرستار
شو و روزم سی دوسم همه سیایه                                         
شو و روزم و تما بلکم بیایه
شوروز چش و رتم  بلکه بیایی                       
جگرم لک زیه دو دس جدایی
سر و ریش اسبی کردم د داغ دوسم                    
چی چغو پرمه کینه دس او بوسم
عزیزم مه غیر تو همدمی نارم                                
آساره د آسمو تا روز شمارم
نویسنده : علی سنجری ژوژکیان ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٢٠
تگ ها:
    نظرات شما()   لینک