سایت آوای شعر لری

سایت آوای شعر لری صدای شعر و سرود و ترانه لُری برای عزیزان لر

+ دالکه دا نازارم

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی

                                               گوتنه که زیر پاته او بهشته جاودونی

مادر، مادر نازنینم، ای فرشته آسمونی، چقدر درست گفته اند که بهشت جاودانی زیر پای توست

نمی ام و دار دونیا یه تاری د گیس اسبیت 

                                                 ار د مه تو جوو بحایی جون شیرینم مییم سیت

یه تار از موی سفیدت را به تمام دنیا نمی دهم، اگر تو از من جان بخواهی، جان شیرینم رو به تو می دهم

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی  

                                              گوتنه که زیر پاته او بهشت جاودونی

مادر، مادر نازنینم، ای فرشته آسمونی، چقدر درست گفته اند که بهشت جاودانی زیر پای توست

چنی شویاکه نوحووفتی نشسی و پا گووارم 

                                                           دالکم چشیات هم آسمونو هم آسارم

چه شب ها که نخوابیدی و نشستی پای گهواره ام، مادرم چشمان تو، هم آسمون و هم ستاره من است.

ار که سوزم و ار که گرمم گرمی دسه تو دارم 

                                                           چو اوفتو لو بونم وا تو خوشه روزگارم

اگر که سبز هستم و اگر گرم هستم، همه از گرمی دست تو است ( همه چیز را از تو دارم) من چو خورشید لب بام هستم و فقط با تو  روزگارم شاد است.

چنی شویاکه نوحوفتی نشسی و پا گووارم 

                                                           دالکم چشیاته آسمونو هم آسارم

چه شب ها که نخوابیدی و نشستی پای گهواره ام، مادرم چشمان تو، هم آسمون و هم ستاره من است.

ار که سوزم و بهارم هر چه دارم د تو دارم 

                                                         چو اوفتو لو بونم وا تو خوشه روزگارم

اگر که سبز هستم و اگر گرم هستم، همه از گرمی دست تو است ( همه چیز را از تو دارم) من چو خورشید لب بام هستم و فقط با تو  روزگارم شاد است.

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی  

                                                گوتنه که زیر پاته او بهشت جاودونی

مادر، مادر نازنینم، ای فرشته آسمونی، چقدر درست گفته اند که بهشت جاودانی زیر پای توست

نویسنده : علی سنجری ژوژکیان ; ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
تگ ها:
    نظرات شما()   لینک


+ چی پازه

چی پازه  تیرئ زمه کارم فراره

خی ریزم  هر جا رُوِم تؤرم دیاره

 

قل د زئرم نئسه د‍‍ِه شکتی و تَرس

مار ملیک مسخره زُو وم دراره

 

قُم قُمئ ار وِم درا یازه دره جیئم

تا تلئ تکوو حوره گُوم کمو داره

 

وا خشه بلگئ دلم ریزیه ده سینه

آسمو غئر از بلا سی مه نواره

 

زنه‌یی بی و غنیوم دِه سر ائ کو

کس امیدئ دِ دل تَنگم نکاره

 

ار دنگیئ بَپــوقیه سه پَل اولّا تر

برجکش منی و ری تولِم سواره

 

رُوم دِ کلمایا تُلنجئ نزنم چین

هر طرئ هئسم مِنِم شقم دیاره

 

پا رُوئی نئ تا دِئ دونیا بَگُرِیزم

پشت سر تشه  ورِم شیشِ مغاره

نویسنده : علی سنجری ژوژکیان ; ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
تگ ها:
    نظرات شما()   لینک


+ بسیجی

بسیجی شعله ای عـاری ز دوده

به دل ها نـــــــــام او بـرگ وروده

به میدان عــــمل در عشق بازی

غزل را خوش تر از حافظ سروده

 

 اگر چه مــــــــــــــــــرد روز کارزارم

و در سختی چو کوهی استوارم

بسیجی هستم امــــــا تا قیامت

ز ایثـــــــــار شهیدان شرمسارم

 


تکـبیر بسیجی ار سماعی می خــواند

آهنگ تفـنگ او شجاعی می خـــــواند

وقتی که شبی به خلوتی دل می داد

خــــیام برای او رباعـــــی می خــــواند

نویسنده : علی سنجری ژوژکیان ; ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
تگ ها:
    نظرات شما()   لینک